نمایندگان فروش محصولات زعفران مقیم زاده در سراسر ایران

دفتر مرکزی

مشهد مقدس

خیابان امام رضا ع ۵۰ (حاشیه میدان ۱۵خرداد) پلاک ۱۶

تلفن های تماس: ۰۵۱۳۸۵۳۱۶۲۵ – ۰۹۱۵۱۰۶۳۸۲۱ – ۰۹۱۵۱۲۲۱۴۵۸
واتساپ و تلگرام
۰۹۱۵۶۸۸۱۴۵۸

نمایندگان خوزستان

شوشتر و مسجدسلیمان

پخش حلاج و مطوف: ۰۹۱۶۶۱۶۳۰۶۶

ماهشهر و بندرامام

آقای معتوقی: ۰۹۱۶۶۵۱۴۳۸۸

استان فارس

شهرستان جهرم

آقای مصلی نژاد : ۰۹۱۷۷۹۲۲۰۲۸

استان مازندران

شهرستان ساری

آقای کرمانی: ۰۹۱۵۵۰۰۲۳۱۸