درباره ما

زعفران

مقیم زاده

شرکت زعفران مقیم زاده یکی از شرکت تامین و بسته بندی انواع زعفران ایرانی که با زعفران اصیل، با کیفیت و خوش و طعم و عطر در بازار داخلی و خارجی شناخته شده است.زعفران مقیم زاده از سال 1375 که وارد عرصه تولید زعفران شد همواره سطح تعالی صنعت غذایی کشور را چشم انداز خود دارد.

چرا انتخاب زعفران مقیم زاده؟

ما برای اینکه انتخاب اول شما باشیم موارد زیر را مورد توجه قرار دادیم.

  • طبیعی و ارگانیک
  • اصالت زعفران
  • عطر زعفران
  • طعم زعفران
  • بدون افزودنی
  • کنترل کیفیت

زعفران مقیم زاده در یک نگاه

25سالتجربه
37+پرسنل مجرب
12+گواهینامه و جوایز
15+تنوع محصول